Анотація на калiбратор

  • 9К 215,9 МC

Калiбратор 9К 215,9 МC призначений для калiбрування ствола нафтових i газових свердловин, центрування i покращення умов роботи долота i вибiйного двигуна при бурiннi в породах мягких i середньої твердостi.

Встановлюється безпосередньо над долотом, або мiж секцiями УБТ.

Калiбратор представляє собою суцільну конструкцію у виглядi цилiндра з двома внутрiшнiми приєднувальними рiзьбами на кiнцях i центральним промивочним отвором. На зовнiшнiй поверхнi цилiндра вифрезерованi чотири прямi лопатi.

Робочi поверхнi лопатей армованi вставками iз твердого сплаву ВК або ВК+ТН.