Анотація на калiбратори:

  • 12КСI 187,3 CТК
  • 12КСI 212,7 CТК
  • 12КСI 188,9 CТК
  • 12КСI 214,3 CТК
  • 12КСI 190,5 СТК
  • 12КСI 215,9 CТК
  • 12КСI 215,9 CТК-2

Калiбратори призначенi для калiбрування cтвола нафтових i газових свердловин, центрування i покращення умов роботи долота і вибiйного двигуна при бурiннi в породах середньої твердостi, твердих i мiцних.

Встановлюється безпосередньо над долотом, або мiж секцiями УБТ.

Калiбратор представляє собою суцiльну конструкцiю у виглядi цилiндра з двома приєднувальними рiзьбами на кiнцях i центральним промивочним отвором. На зовнiшнiй поверхнi цилiндра вифрезерованi три спiральнi лопатi.

Робочi поверхнi лопастей армованi твердосплавними вставками ВК (на середнiй частинi) i вставками iз надтвердого матерiалу "Твесал" (на кiнцях).