Анотацiя на калiбратори:

  • 10КСI 212,7 CТК
  • 10КСI 214,3 CТК
  • 10КСI 214,3 CТК-1
  • 10КСI 214,3 CТК-2
  • 10КСI 215,9 CТК
  • 10КСI 215,9 CТК-2
  • 10КСI 215,9 CТК-3

Калiбратори призначенi для калiбрування cтвола нафтових i газових свердловин, центрування i покращення умов роботи долота i вибiйного двигуна при бурiннi в породах середньої твердостi, твердих i мiцних.

Встановлюється безпосередньо над долотом, або мiж секцiями УБТ.

Калiбратор представляє собою суцiльну конструкцiю у виглядi цилiндра з двома приєднувальними рiзьбами на кiнцях i центральним промивочним отвором. На зовнiшнiй поверхнi цилiндра вифрезерованi три спiральнi лопатi.

Робочi поверхнi лопатей армованi вставками iз надтвердого матерiалу "Твесал".