Анотацiя на головку бурильну К 212,7/80 ТКЗ (шести шарошкова)

Головка бурильна К 212,7/80 ТКЗ призначена для роторного бурiння нафтових i газових свердловин з вiдбором керна керноприймальними пристроями без зйомного керноприймальника в твердих абразивних породах з пропластками мiцних.

Головка бурильна складається з трьох шарошок зовнiшнiх, трьох шарошок внутрiшнiх, приставки, секцiї внутрiшньої, трьох секцiй зовнiшнiх i трьох накладок. Шарошки армованi твердосплавними зубками клиновидної форми Г25 i сферичної форми Г26.

Опорнi поверхнi секцiї внутрiшньої, секцiй зовнiшнiх i накладок наплавленi твердим сплавом.

У внутрiшнiм отворi приставки, пiд час роботи головки бурильної, розмiщується цангово-пелюсткова компановка кернорвачiв керноприймального пристрою.

Подача промивочного розчину здiйснюється через 12 отворiв круглого перерiзу виконаних у приставцi.