Анотацiя на головку бурильну К 212,7/80 СЗ (трьохшарошкова)

Головка бурильна К 212,7/80 СЗ-3 призначена для роторного бурiння нафтових i газових свердловин з вiдбором керна керноприймальними пристроями без зйомного керноприймальника в породах середньої твердостi.

Головка бурильна складається з муфти, корпуса i трьох шарошок. Шарошки армованi твердосплавними зубками клиновидної форми Г25 i фрезерованими зубами, останнi приймають участь у руйнуваннi прикернової зони i в утворені керна.

Шарошки виконанi з вiд`ємним змiщенням вiдносно осi бурильної головки. Величина змiщення – 3 мм. У внутрiшнiм отворi корпуса, пiд час роботи головки бурильної, розмiщується цангово-пелюсткова компановка кернорвачiв керноприймального пристрою.

Подача промивочного розчину здiйснюється через 3 отвори круглого перерiзу, виконанi у корпусi i направленi мiж шарошки.