Анотацiя на головку бурильну КС 212,7/60 ТКЗ (чотирьохшарошкова)

Головка бурильна КС 212,7/60 ТКЗ призначена для турбiнного бурiння нафтових i газових свердловин з вiдбором керна керноприймальними пристроями з зйомним керноприймальником в твердих абразивних породах з пропластками мiцних.

Головка бурильна являє собою конструкцiю iз зварених мiж собою чотирьох лап, на цапфах яких з допомогою кульок встановленi шарошки, а також втулки, закрiпленої при допомозi зварного шва, на торцi рiзьбового нiпеля.

Шарошки армованi твердосплавними зубками клиновидної форми Г25. Втулка передбачена для наближення керноприйома до вибою i захисту його вiд промивочного розчину. У внутрiшнiм отворi втулки, пiд час роботи головки бурильної, розмiщується цангово пелюсткова компановка кернорвачiв керноприймального пристрою.

Подача промивочного розчину здiйснюється через 4 пази, виконанi у втулцi i направленi мiж шарошки.