Анотацiя на головку бурильну К 158,7/67 ТКЗ (п'ятишарошкова)

Головка бурильна К 158,7/67 ТКЗ призначена для роторного буріння нафтових i газових свердловин з вiдбором керна керноприймальними пристроями без зйомного керноприймальника в твердих абразивних породах з пропластками мiцних.

Головка бурильна складається з трьох шарошок зовнiшнiх, двох шарошок внутрiшнiх, муфти (приставки), секцiї внутрiшньої, трьох секцiй зовнiшнiх i двох накладок.

Шарошки армованi твердосплавними зубками клиновидної форми Г25. Опорнi поверхнi секцiї внутрiшньої, секцiй зовнiшнiх i накладок наплавленi твердим сплавом.

У внутрiшнiм отворi приставки, пiд час роботи головки бурильної, розмiщується цангово-пелюсткова компановка кернорвачiв керноприймального пристрою.

Подача промивочного розчину здiйснюється через 10 отворiв круглого перерiзу виконаних у муфті (приставцi).